Profil spoločnosti

Spoločnosť Property & Profit sa zaoberá širokým spektrom podnikateľských aktivít, ktoré sú spojené so získavaním, zhodnocovaním a správou majetku.

Ako obchodno–investičný subjekt pôsobíme najmä na trhu s nehnuteľným majetkom.

Súčasne poskytujeme ekonomické a právne poradenstvo týkajúce sa obchodných spoločností.

V oblasti vyporiadania nehnuteľností Vám ponúkame naše desaťročné skúsenosti.

V centre pozornosti spoločnosti Property & Profit sú jej domáci a zahraniční klienti.

Sme pripravení poskytnúť Vám komplexné majetkovo – právne poradenstvo.