Obchodné spoločnosti

Ako spoločnosť zaoberajúca sa získavaním a zhodnocovaním majetku našich klientov Vám ponúkame služby spojené s obchodnými spoločnosťami. Uvedené služby poskytujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Okrem rozsiahlej škály služieb spojených s nehnuteľným majetkom sa zaoberáme vytváraním podmienok pre úspešné podnikanie našich klientov. Poskytujeme kompletné poradenstvo pri zakladaní a predaji spoločností

Sme vám Vám k dispozícii. Ste v centre našej pozornosti a zaväzujeme sa Vám poskytnúť individuálny prístup a kompletný servis.

 

Naša ponuka pozostáva z nasledujúcich služieb:

 

= PROMINENT – Založenie spoločnosti all inclusive =

= ASISTENT – Asistované založenie spoločnosti =

= DIFERENT – Vykonávanie zmien v obchodných spoločnostiach =

= PATENT – Predaj spoločnosti ready made =

 

 

 

PROMINENT – Založenie spoločnosti all inclusive

 

Ponúkame Vám kompletné služby spojené so založením Vašej novej obchodnej spoločnosti.

Predmetná služba zahŕňa vypracovanie úplnej dokumentácie nevyhnutnej pre registráciu Vašej spoločnosti.

Prostredníctvom plnej moci zabezpečíme komunikáciu s príslušným Obvodným úradom živnostenského podnikania, Obchodným registrom vedeným príslušným Okresným súdom a Daňovým úradom.

V službe je započítaný poplatok za podanie návrhu na zápis Vašej novej spoločnosti do Obchodného registra.

Služba zahŕňa registráciu spoločnosti pre daň z príjmu na príslušnom daňovom úrade a prebratie živnostenských listov na živnostenskom úrade.

 

 

ASISTENT -Asistované založenie spoločnosti

 

Ponúkame Vám asistované služby spojené so založením Vašej novej obchodnej spoločnosti.

Predmetná služba zahŕňa vypracovanie úplnej dokumentácie nevyhnutnej pre registráciu Vašej spoločnosti.

V službe je započítaný poplatok za podanie návrhu na zápis Vašej novej spoločnosti do Obchodného registra vedeného príslušným Okresným súdom.

Služba zahŕňa registráciu spoločnosti pre daň z príjmu na príslušnom daňovom úrade a prebratie živnostenských listov na živnostenskom úrade.

Vo vašej novej spoločnosti si na vlastné náklady zabezpečujete:
Odovzdanie nami vypracovaných dokumentov na príslušnom Obvodnom úrade odbor Živnostenského podnikania a následné prevzatie vydaných živnostenských listov.

 

 

DIFERENT – Vykonávanie zmien v obchodných spoočnostiach 

 

Uvedená služba je určená pre vykonanie všetkých zmien týkajúcich sa konkrétnej obchodnej spoločnosti.

Služba zahŕňa vypracovanie všetkých potrebných dokumentov pre zmenu v obchodnej spoločnosti.

Za Vás zabezpečíme vypracovanie zápisnice z konania valného zhromaždenia príp. vypracovanie rozhodnutie jediného spoločníka.

Služba je určená pre výkon najrozličnejších zmien týkajúcich sa spoločníkov, konateľov, predmetov podnikania, sidle, základného imania príp. iných zmien v obchodnej spoločnosti.

V službe je započítaný poplatok za podanie návrhu na zápis zmeny obchodnej spoločnosti do Obchodného registra vedeného príslušným Okresným súdom.

 

 

PATENT – Predaj spoločností ready made

 

Uvedená služba je určená pre tých, ktorí potrebujú podnikať ihneď a nemôžu čakať na založenie novej spoločnosti.

V uvedenom prípade ide o nové spoločnosti bez histórie resp. s históriou, všetko podľa požiadaviek záujemcu o službu.

Po kúpe uvedenej spoločnosti ste ihneď pripravený na podnikanie.