Rekreačné horské chaty

Novostavba  dvoch horských chát, je situovaná v obci Donovaly v časti Mistríky, pri penzióne Vodár.
Stavba sa bude realizovať na parceliach p.č. 1582/28, 1582/31, 1582/24, 1582/27., ktoré sú zapísané na KÚ Donovaly.
Jedná sa o dve rovnaké horské chaty určené na rekreačné bývanie.
Pozemok je v atraktívnom prostredí Donovál v tesnej blízkosti plánovaného jazera Mistríky, čo zvyšuje jeho atraktivitu.
V chodníku a telese cesty sú uložené všetky inžinierske siete.
Parkovanie je zabezpečené na týchto pozemkoch bez problémov a dopravný prístup je priamo z komunikácie.
 

= Urbanistické riešenie =

= Architektonické riešenie =

= Funkčné riešenie =

= Stavebno – technické riešenie =

= Na stiahnutie =

= Galéria =

 

Urbanistické riešenie

Urbanistické riešenie rešpektuje UPN obce a prírodné danosti parcely, vjazd na pozemok je od prístupovej komunikácie k penziónu Vodár.
Chaty sú hmotovo komponované ako jednopodlažné s obytným podkrovím a nepodpivničené.
Chaty sú riešené ako bezbariérová, nízkoenergetická úsporná stavba.
Hmotovo sú komponované s nesymetrickou sedlovou strechou a veľkými presklenými plochami, aby bola maximálne využitá orientácia na juh a preslnenie stavby.
Na prízemí sú umiestnené všetky denné aktivity rodiny.
Na poschodí / podkroví / je umiestnená spálňová časť chaty s kompletným vybavením.
Celý život v chate je orientovaný do exteriérovej terasy a prírodný trávnik okolo chát.
Ostatné je zrejmé z grafickej časti štúdie a z vizualizácií.
 

Architektonické riešenie

Architektonické riešenie je podriadené priestorovým danostiam pozemku a existujúcim odstupovým vzdialenostiam.
Kompozícia chát a ich orientácia  plne rešpektuje terén, a ako celok pôsobia pokojne
zasadené do okolitej prírody Mistríkov.
Použitie sedlovej strechy s umelou bridlicou a prirodzene šedého dreva v exteriéri dáva chatám luxusný ráz a kvalitný vzhľad.
Stavby vhodne zapadajú do prírodnej scenérie a podporujú horizontálnu kompozíciu s estetickou čistotou fasád, ktoré
sú navrhnuté ako kombinácia veľkých presklených plôch, svetlej omietky.
Tvar striech a kompozícia  hmôt je navrhnutá v intenciách najnovších architektonických trendov a čistých línii.
Materiálovo ide o pravé materiály : drevo, omietka a sklo, ktoré dodávajú budove v zvolenej farebnosti seriózny ráz a dôstojný vzhľad.
Ostatné je zrejmé z grafickej časti štúdie a z vizualizácií.

Plochy a objemy :

Zastavaná plocha spolu : 157,00 m2
Úžitková plocha jednej chaty 1.N.P.: 62,42 m2
Úžitková plocha jednej chaty 2.N.P.: 77,47 m2
Úžitková plocha jednej chaty celkom: 139,89 m2
Plocha terás: 77,80 x 2 m2
Vonkajšie stánie pod pergolou: 29,75 x 2 m2
Obostavaný priestor jednej chaty: 471,00 m3

 

Funkčné riešenie

Objekty chát sú funkčne členené a riešené v zmysle požiadaviek objednávateľa
pri zachovaní logiky dispozičných vzťahov.
Konkrétne funkčné členenie je zrejmé z grafickej časti štúdie.
Objekty chát budú vykurované elektrickými konvektormi a TUV bude pripravovaná v elektro boileroch.
 

Stavebno – technické riešenie

 

Technicko – konštrukčné riešenie

Objekty chát majú jednotný konštrukčný princíp.
Dom bude založený na ž.b. pásoch, nosné múry zo systému POROTHERM 42,5  PROFI , murované na montážnu penu.
Takto realizovaná obvodová stena  bude mať tepelný odpor 6,20 m2K/W.
Priečky budú zo systému POROTHERM PROFI, podlahy drevené lepené a strechy sedlové nesymetrické pokryté umelou bridlicou sivočiernej farby.
Schodište bude nové železobetónové, obložené dubovým obkladom.
Podlahy budú drevené – lepené, stropy so sádrokartónovými podhľadmi typu MAGLITE,
presvetlenie interiéru bude riešené veľkými presklenými plochami zo skla conex a elektrofloat.

Zasklenie bude trojitým termosklom k = 0.65, a celá budova bude zateplená tak, že bude spĺňať s rezervou kategóriu B – nízkoenergetickej stavby.
Stropy nad prízemím budú drevené trámové, konštrukčne prepojené do rámov spolu s krovom.
Vertikálne konštrukcie – steny tehlové v kombinácii s omietkami a obkladom v exteriéri a interiéri a obkladmi fasád.
Ostatné tepelné izolácie budú minerálne a styrodurové.
 

Na stiahnutie (PDF)

 

Pôdorys (parcela)
Pôdorys (prízemie)
Pôdorys (poschodie)

 

Galéria