Kontakt

Property & Profit s.r.o.

Nad plážou č. 7

974 01 Banská Bystrica

IČO: 44 941 366

 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 16978/S

 

tel. 0905 780 418

e-mail: propertyandprofit@gmail.com

 

kontaktná osoba: JUDr. Ivan Spišiak